МЕНЮ БИРА СКАРА МАГАЗИН /НАЛИВНА БИРА/

Шоферхофер
МЪТНА НАЛИВНА БИРА

1000мл - лв
Шоферхофер
МЪТНА НАЛИВНА БИРА

500мл - лв
Бернард
Наливна бира

1000мл - лв
Бернард
Наливна бира

500мл - лв